Colegiul Psihologilor din România

LoginCont bancar CPR: RO46 RZBR 0000 0600 1635 0758,

deschis la Raiffeisen Bank S.A., Agentia Brâncoveanu Cod fiscal: 18102208/2005

Detalii Efectuare Plati...

 


FISIER: DESCARCATI DOCUMENTUL IN FORMAT PDF...

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotizației anuale și a nivelului taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare și a altor servicii prestate de către Colegiul Psihologilor din România

 

În temeiul dispoziţiilor art. 30 lit. c) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România,

Consiliul Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ş t e:

 

Art. 1 - Aprobarea cotizației anuale și a nivelului taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare și a altor servicii prestate de către Colegiului Psihologilor din România, după cum urmează:

a)  taxa pentru analizarea dosarului și organizarea interviului/examenului, pentru obținerea atestatului de liberă practică într-o specialitate - 300 lei;

b)  taxa pentru analizarea dosarului și organizarea interviului/examenului, pentru obținerea atestatului de liberă practică într-o specialitate, depusde către solicitantul care face dovada încadrării într-un grad de handicap, foști deținuți politici sau absolvenți care solicită atestarea, în termenul de maxim 6 luni de la data promovării examenului de licență– 150 lei;

c)  cotizaţia anuală a psihologilor cu drept de liberă practică - 250 lei;

d)  taxa pentru analizarea dosarului pentru eliberarea certificatului de înregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică - 300 lei;

e)  taxa pentru analizarea dosarului pentru înscrierea unei mențiuni la certificatul de înregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, care implică preschimbarea anexei - 150 lei;

f)   taxa pentru analizarea dosarului pentru înscrierea unei mențiuni la certificatul de înregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, care implică preschimbarea certificatului de înregistrare  și a anexei, cu excepția cererilor de preschimbare formulate pe baza modificării actelor de identitate - 300 lei;

g)  taxa pentru analizarea pentru emiterea avizului de funcţionare a structurii de psihologie înfiinţate în cadrul unei entităţi din sectorul public sau privat – 300 lei;

h)  taxa pentru analizarea dosarului pentru înscrierea unei mențiuni la avizul de funcţionare a structurii de psihologie înfiinţate în cadrul unei entităţi din sectorul public sau privat, care implică preschimbarea anexei - 150 lei;

i)    taxa pentru analizarea dosarului pentru înscrierea unei mențiuni la avizul de funcţionare a structurii de psihologie înfiinţate în cadrul unei entităţi din sectorul public sau privat, care implică preschimbarea certificatului de înregistrarea și a anexei - 300 lei;

j) taxa pentru analizarea dosarului pentru avizarea şi înregistrarea furnizorului de formare profesională - 1500 lei;

k)  taxa pentru analizarea dosarului pentru avizarea și înregistrarea programului de formare profesională complementară în specialitate – 1500 lei;

l) taxa pentru analizarea dosarului pentru avizarea cursului universitar de master ca formare profesională complementară în specialitate  - 1500 lei;

m) taxa pentru analizarea dosarului pentru avizarea şi creditarea cursului de formare profesională continuă în specialitate - 500 lei;

n)   taxa pentru analizarea dosarului pentru avizarea şi creditarea cursului de formare profesională continuă în specialitate, pentru care nu se percepe de către organizator taxă de participare - 100 lei;

o)  taxa pentru analizarea dosarului pentru avizarea şi creditarea conferinței naționale și a altor manifestări profesionale naționale - 1500 lei;

p)   taxa pentru analizarea dosarului pentru avizarea şi creditarea conferințelor internaționale și a altor manifestări profesionale internaționale - 3000 lei;

q)  taxa pentru analizarea dosarului pentru avizarea şi creditarea unui workshop într-o specialitate – 500 lei;

r)taxa pentru analizarea cererii privind emiterea certificatului de recunoaștere internațională – 100 lei;

s)  taxa înregistrare a producătorului/distribuitorului/reprezentantului comercial al metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică – 1500 lei;

t)taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică conţinând între 1 şi 4 scale - 1500 lei;

u)  taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică conţinând între 5 şi 10 scale - 3000 lei;

v)  taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică conţinând între 11 şi 15 scale - 4500 lei;

w)taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica conţinând între 16 şi 20 scale - 6000 lei;

x)  taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică conţinând cu peste 20 de scale - 7000 lei;

y)  taxa pentru analizarea cererilor de avizare a altor tipuri de metode şi tehnici de evaluare şi asistenţă psihologică, raportată la numărul de ore de analiză efectuate, fără a depăși 40 de ore - 500 lei/ora;

z)  taxapentru analizarea cererilor de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică construite, etalonate si validate de către un psiholog atestat pentru a fi utilizată exclusiv în activitatea profesională proprie – 100 lei.

Art. 2. (1) – Psihologii cu drept de liberă practică, care achită cotizaţia anuală până la data de 31 martie a fiecărui an pentru care se realizează plata, beneficiază de unvoucher de reducere a taxei de participare la programele de formare profesională, utilizabil pentru anul în curs.

(2) Celelalte condiții de plată a taxelor pentru serviciile prestate de către Colegiului Psihologilor din România se stabilesc prin dispoziție a președintelui Comitetului director.

(3) Taxele prevăzute la art. 1 sunt valabile în raport cu termenele de valabilitate înscrise în actele emise de către Colegiul Psihologilor din România.

Art. 3.- Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare de la data de 1 decembrie 2013.

 

Președintele Colegiului Psihologilor din România

Mihai Aniței

 

București, 27 septembrie 2013

Nr. 2.