Colegiul Psihologilor din România

LoginELIBERARE ATESTAT DE LIBERA PRACTICA

 

Atestatul se eliberează numai la secretariatul Comitetului director al CPR -

a) personal;

b) prin procură notarială + model nr. 4 - varianta B;

c) prin excepţie, ridicarea atestatelor de liberă practică poate fi realizată şi de către alte persoane, în baza unei împuterniciri autentice sau în forma scrisă, datată şi semnată de către titular, cu prezentarea fotocopiilor după actele de identitate ale titularului şi împuternicitului ales, semnate pentru conformitate cu originalul  + model nr. 4 - varianta B.

 

La ridicarea atestatului de liberă practică prezentaţi completat formularul -model nr. 4 (varianta A sau B, după caz). Acest formular împreună cu duplicatul atestatului constituie piese ce se adaugă la dosarul dumneavoastră.

Psihologii care doresc să fie contactaţi direct de către potenţialii beneficiari ai serviciilor psihologice sunt rugaţi să adauge datele de contact pe care le consideră necesare în formularul de eliberare a atestatului (nu cabinete, firme).

  • În baza atestatului sunteţi înscris în Registrul Unic al Psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea I. Calitatea de membru al Colegiului Psihologilor este asigurată şi de plata cotizaţiei corespunzătoare - 250 RON/AN. În consecinţă, la ridicarea primului atestat, vă rugăm să prezentaţi copia chitanţei care să dovedească achitarea cotizaţiei de membru pe anul în curs.
  • Daca primul atestat a fost luat:
  •           - in primele 6 luni ale anului cotizatia este de 250 lei, pe anul in curs;
  •           - in ultimele 6 luni ale anului cotizatia este de 125 lei, pe anul in curs.
  • Pentru anul următor, plata cotizaţiei (250 RON/an/psiholog) va fi efectuată în două tranşe, după cum urmează:

    a)      tranşa I se achită până la data de 31 mai a anului în curs (125 RON);

    b)      tranşa a II-a se achită până la data de 31 octombrie a anului în curs (125 RON).

  • Plata cotizaţiei (ca si a taxei de atestare) se face in contul CPR, afişat pe site. Copia chitanţei (pe care dumneavoastră scrieţi „conform cu originalul", scrieţi numele dumneavoastră cu majuscule - nu al persoanei care merge la bancă să depună banii -faceţi menţiunea ce reprezintă, semnaţi şi puneţi parafa) o depuneţi la secretariatul Comitetului director al CPR personal sau o trimiteţi prin fax sau poştă.

 

Psihologi atestati:

REGISTRUL UNIC AL PSIHOLOGILOR CU DREPT DE LIBERA PRACTICA

(este in ordine alfabetica, contine: achitarea taxei, cotizatiei si datele de contact)  


 Comisia de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Registrul schimbarilor de treapta de specializare 2016

Registrul psihologilor 2016


Comisia de Psihologia Muncii, Transporturilor si Serviciilor

Registrul psihologilor 2016 


Comisia de Psihologie Educationala, Consiliere Scolara si Vocationala

Registrul schimbarilor de treapta de specializare 2016

Registrul psihologilor 2016


Comisia de Psihologie pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 

Registrul schimbarilor de treapta de specializare 2016

Registrul psihologilor 2016


 

Continutul Interviului pentru obtinerea atestatului de Libera Practica