Colegiul Psihologilor din România

Login 

ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR ŞI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

Organizează în oraşele Craiova, Bucuresti, Iaşi, Piteşti

Curs de formare complementară cu durata de 2 ani

în

Psihologie clinică, psihodiagnostic şi intervenţii terapeutice de scurtă durată

15 octombrie 2012 - 15 octombrie 2014

 

 

Formarea se adresează:

Psihologilor absolvenţiai unei instituţii de învăţământ superior (cu durată de 4 ani sau de 3 ani - învăţământ în sistem Bologna).

Psihologilor clinicieni cu treaptă de specializare practicant în supervizarecare doresc sa promoveze în treapta de specializare autonom.

Psihologilor care doresc să-şi desfăşoare activitatea sau lucreaza în domeniul clinic (în centrele de sănătate mentală sau secţiile de psihiatrie, neuropsihiatrie infantilă,medicină internă, chirurgie, oncologie, pediatrie, neurologie, pneumologie, boli infecţioase, planing familial, etc.).

Psihologilor care lucrează în unităţi sanitare sau asimilate (în centre de plasament, locuinţe protejate, în serviciile de asistenţă socială).

 

Cursul de formare în ”Psihologie clinică, psihodiagnostic şi intervenţii terapeutice de scurtă durată” este acreditat de CPR (vezi www.copsi.ro=Registrul Furnizorilor de formare profesională partea a II a, pozitia 43, Formare complementară – Psihologie Clinică şi Psihoterapie).

 

Absolvenţii cursului vor obţine o diplomă de tip formare complementarărecunoscută de CPR.

 

 

 

Descrierea cursului:

Cursul de formare comlementară în ”Psihologie clinică, psihodiagnostic şi intervenţii terapeutice de scurtă durată” a fost conceput într-un format de: 750 ore pregătire teoretică şi aplicativă, precum şi 20 ore cunoaştere personală

Total ore pregătire profesionalăîn psihologie clinicăşi intervenţii terapeutice de scurtă durată”750 de ore repartizate in 20 module ,10 module/an de pregatire complementara.

Frecvenţade desfăşurare:un modul/lună .

Taxa pentru curs se va achita la fiecare modul si este in cuantum de: 500lei

Selecţia candidaţilor se va efectua pe bază de interviu organizat la secretariatele Fillialor CPR Argeş,Dolj, Bacau, secretariatul Asociatiei Medicilor şi Psihologilor,Bucureşti. Candidaţii admişi vor completa şi semna un contract de studii formare complementară.

 

Dosarelese depun la secretariatele Fillialor CPR Argeş,Dolj, Bacau, organizator curs Iaşi, secretariatul Asociatiei Medicilor şi Psihologilor, Bucureşti până la data de 30.10.2012.

 

Dosarele conţin obligatoriu următoarele acte:

Cerere de înscriere

Copie xerox dupa urmatoarele acte: carte de identitate, certificat de căsătorie/divorţ (dacă este cazul).

Copie legalizată: certificat naştere, diploma de licenţă şi foaia matricolă.

Cazier judiciar

Adeverinţă medicală

Alte acte: copii adeverinte, diplome de participare la workshop, simpozion, conferinţă, alte formări de bază sau de pregătire continuă etc. (dacă este cazul).

CV actualizat

2 fotografii tip legitimatie

2 copii xerox - taxă interviu 50 lei depusă în contul Asociaţia Psihologilor şi Medicilor din România deschis la Banca Transilvania RO 23 BTRL 04801205 D774 50XX

Pitesti Relaţii şi înscriere la telefon: 0248 220 352; 0722 432 760; 0762 658 596; 0743 240 161, psih.dr. Marinela Tănase mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CraiovaRelaţii şi înscriere la telefon: 0723092029 psih. pr. Iovănel Victor, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Bacau Relaţii şi înscriere la telefon: 0742096194 psih. pr. Iustinian Turcu Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

psih. dr.Aurora Frunză Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza (Coordonatorul cursursului de formare complementară )

IaşiConf.dr.Vasile Bebe Mihăescu Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Atenţie !!!!!

Pentru nelămuriri , sesizări, diverse vă rugăm să vă adresaţi direct coord. curs psih dr. Aurora frunză Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza şi la telefon 0722622501