Colegiul Psihologilor din România

Login 

 

COMUNICAT

privind testarea psihologica a cadrelor didactice

 

        In conformitate cu dispozitiile Legii educatiei nationale, cadrele didactice sunt evaluate psihologic la inceputul fiecarui an scolar.

        In ceea ce priveste competentele profesionale necesare pentru realizarea evaluarilor psihologice precizam faptul ca acestea corespund specialitatii psihologia muncii si organizationala, in limita competentelor specifice, avand in vedere caracterul psihoaptitudinal al evaluarii psihologice.

        Psihologii care realizeaza evaluarile psihologice (psihoaptitudinale) pentru cadrele didactice trebuie sa faca dovada detinerii atestatului de libera practica in specialitatea psihologia muncii si organizationala, emis de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

In cazul solicitarii unui examen psihologic clinic, acesta este realizat de catre psihologii care detin atestat de libera practica in specialitatea psihologie clinica.

        Serviciile psihologice pot fi contractate numai in mod direct, de catre formele independente de exercitare ale profesiei de psiholog, respectiv prin cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale de psihologie, certificate de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

        Mentionam faptul ca societatile comerciale, precum si alte entitati, altele decat formele de exercitare ale profesiei de psiholog, nu pot furniza servicii psihologice pentru cadrele didactice.

        Avizele psihologice eliberate, precum si contractele de prestari servicii psihologice se redacteaza in formele prevazute in Hotararea Comitetului director al CPR nr. 1/2006.

        Contractarea serviciilor psihologice se realizeaza numai in mod direct, de la una dintre formele de exercitare ale profesiei de psiholog, inregistrate la Colegiul Psihologilor din Romania, in conditiile Legii nr. 213/2004 si HG nr. 788/2005.

 

 

Colegiul Psihologilor din Romania