Colegiul Psihologilor din România

Ziua Psihologului

LIBRARIE

LoginÎn perioada 25.04.2016 - 03.05.2016 Colegiul Psihologilor din România nu are program de lucru cu publicul.

Activitatea se va relua MIERCURI, 04.05.2016.

 

COMUNICAT


COMUNICAT privind inducerea in eroare, prin transmiterea unui asa-zis “Chestionar CPR” pentru colectarea de date statistice și analiza cu privire la nivelul de satisfacție al psihologilor cu drept de liberă practică față de Colegiul Psihologilor din Romania  DETALII.... 

COMUNICAT privind organizarea la Chisinau, in data de 10 mai 2016, a evenimentului “OPEN DOORS FOR PROFESSIONALS - COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA”

COMUNICAT privind H. G. nr. 159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. Partea I, nr. 208 din data de 21 martie 2016


DISPOZIȚIE pentru aprobarea mandatului presedintelui filialei teritoriale Timis a Colegiului Psihologilor din Romania in vederea organizarii interviului cu candidatii care solicita accesul in profesia de psiholog cu drept de libera practica, in treapta de specializare psiholog practicant, forma sub supervizare


HOTĂRÂREA pentru modificarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 5/2015 - Publicată în M.Of. Partea I, nr. 161/02.03.2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului unor taxe pentru acoperirea costurilor unor servicii prestate Publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din data de 24 februarie 2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Standardelor generale de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică în domeniul evaluării şi intervenţiei psihologice pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist - MOf 87/02.02.2016

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Standardelor privind organizarea formării profesionale pentru psihologii cu drept de liberă practică Publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din data de 22 februarie 2016

DISPOZIŢIE pentru recunoaşterea fenomenului alienării parentale/părinteşti şi prevederilor Protocolului privind recunoaşterea alienării parentale încheiat între Institutul de Psihologie Judiciară şi Asociaţia Română pt Custodie Comuna - MOf 144/25.02.2016


COMUNICAT privind impozitul și contribuțiile sociale ce trebuie declarate și achitate de către psihologii cu drept de liberă practică organizați într-una din formele de exercitare ale profesiei DETALII...

DISPOZIȚIE pentru convocarea ședinței comune a Consiliului si Comitetului director ale Colegiului Psihologilor din România

DISPOZIȚIE pentru aprobarea mandatelor presedintilor filialelor teritoriale Iasi, Arad, Cluj si Bacau ale CPR in vederea organizarii interviurilor cu candidatii care solicita accesul in profesie, in treapta practicant, forma sub supervizare

COMUNICAT privind observații si propuneri pentru Proiectul de HG pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate 2016-2017

COMUNICAT privind evaluările psihologice pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de inspector antifrauda din cadrul Direcției Generale de Antifraudă Fiscală

HOTĂRÂRE privind condiţiile generale pentru formarea profesională complementară de specializare şi pentru formarea continuă a unor competenţe specifice în profesia de psiholog cu drept de liberă practică Citeste mai mult...

HOTARARE pentru aprobarea Normelor privind organizarea interviului pentru accesul in profesia de psiholog cu drept de libera practica, in treapta de specializare psiholog practicant, forma sub supervizare, in cadrul filialelor teritoriale ale C.P.R. Citeste mai mult...

COMUNICAT privind demersurile legale pentru abrogarea Ordinului nr. 1262/1393/2013, Ordinului nr. 1259/1392/2013 și Orinului nr. 1260/1390/2013 emise de către Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Sănătății - 24.04.2015 Citeste mai mult...

COMUNICAT privind demersurile legale pentru abrogarea Ordinului nr. 1262/1393/2013, Ordinului nr. 1259/1392/2013 și Orinului nr. 1260/1390/2013 emise de către Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Sănătății  Citeste mai mult...
COMUNICAT privind exercitarea specializată a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică - Citeste mai mult...
COMUNICAT - privind exceptarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica de la obligatia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale Citeste mai mult....

Standardele de calitate în serviciile psihologice - SCSP

 

Standardele de calitate în serviciile psihologice - SCSP - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 bis din 10 iulie 2015  CITESTE...

Romania’s National Report

Romania’s National Report

An overview of the regulatory framework and national system to protect the psychologist profession with free practice objective in the health services sector

Read more...

ANUNT - SUSPENDARE PENTRU NEPLATA COTIZATIEI

ANUNT - SUSPENDARE PENTRU NEPLATA COTIZATIEI (CITESTE...)

Registrul Unic al Psihologilor cu drept de libera practica - include psihologii suspendati (DESCARCATI...)

 

Hotararea nr. 4 a Comitetului Director al C.P.R. din 3 octombrie 2014
Hotararea nr. 2 a Consiliului C.P.R. din 3 octombrie 2014
PRECIZARE privind contractarea serviciilor de sanatate in munca
DISPOZIȚIE pentru aprobarea condițiilor minime generale privind formarea profesională în specialitățile psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant
PROPUNERILE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA ADRESATE CNAS PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA CONTRACTULUI-CADRU
Comunicat de presa - Ziua Mondială a Sănătății
Comunicat privind situația certificatelor de agreare pentru siguranța transporturilor
COMUNICAT privind evaluările psihologice pentru ocuparea funcțiilor publice de inspector antifraudă
INVITATIE constituire filiala VASLUI
COMUNICAT - privind condițiile de înregistrare ale cererilor de obținere a atestatelor de liberă practică, certificatelor de înregistrare și a avizelor profesionale, emise de către Colegiul Psihologilor din România
PROPUNERI CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMUNICAT DE PRESA - Ministerul Transporturilor ignoră sistemul de evidență profesională al psihologilor și da undă verde furnizorilor ilegali de servicii psihologice, menținand în funcții comisii “psihologice” fantomă
INVITATIE constituire filiala ALBA
COMUNICAT privind convocarea ședinței consultative cu președintii și secretarii filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România
Anunț angajare secretari filiale teritoriale ale Colegiul Psihologilor din România
DISPOZIŢIE nr. 8 / 20 noiembrie 2013 - Utilizarea timbrelor profesionale achizitionate in 2012
INVITATIE constituire filiala ALBA
HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației anuale și a nivelului taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare și a altor servicii prestate de către Colegiul Psihologilor din România
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a Codului de procedură disciplinară
COMUNICAT privind ședința Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România din data de 1 noiembrie 2013
COMUNICAT privind necesitatea evidenței profesionale
Observatii privind redactarea avizelor psihologice eliberate candidatilor la ocuparea functiilor publice in structurile antifrauda
COMUNICAT privind necesitatea evidentei profesionale
Raport de cercetare socială - Serviciile psihologice în România -
Profesioniştii din sănătate pichetează Ministerul Sănătăţii
COMUNICAT privind condițiile aprobate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru realizarea evaluărilor psihologice complexe și de integritate în structurile antifraudă
COMUNICAT privind evaluarile psihologice pentru ocuparea funcțiilor publice antifraudă
COMUNICAT privind redactarea proiectului Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica
COMUNICAT privind apariția colecției de acte normative "Profesia de psiholog"

- COMUNICAT privind pozitia C.P.R. cu privire la proiectele ordinelor care vizeaza obtinerea de catre furnizorii de servicii psihologice a certificatelor de agreere pentru examinarea psihologica din domeniul sigurantei transporturilor/circulatiei 08.08.2013 

ADRESA catre Ministerul Transporturilor (08.08.2013)

DISPOZIȚIE pentru convocarea ședinței comune a Consiliului si Comitetului director ale Colegiului Psihologilor din România
C.P.R., membru fondator al Coaliției Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate
Colegiul Psihologilor din România, membru cu drepturi depline în EFPA
Evaluarea psihologica a personalului din structurile antifrauda este obligatorie
Atestatul de libera practica in psihopedagogie speciala poate fi obtinut si de catre persoanele care au diploma de licenta in psihopedagogie speciala - 07 iunie 2013
COMISIA DE PSIHOLOGIE PENTRU APARARE - Statutul psihologilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor - 05 iunie 2013

 

Plata ONLINE taxe si cotizatii

COMUNICAT

Pentru evitarea incidenței Art. 18, lit (b) din Legea 213/2004 privind suspendarea dreptului de liberă practică după 6 luni de neplată a cotizației, solicităm psihologilor care nu și-au achitat cotizația de membru al Colegiului Psihologilor din România pe anul 2014 și care se află în stare de suspendare, să nu formuleze comanda pentru eliberarea timbrelor profesionale pana la achitarea acesteia.
 

CONT BANCAR

Vă aducem la cunoștiință că a fost încheiat un nou acord cu Raiffeisen Bank prin care viramentele în contul Colegiului Psihologilor din România efectuate prin depunere numerar la casieriile bancii, sunt scutite de orice comision perceput de către Raiffeisen Bank platitorului. Cont format IBAN,

RO46 RZBR 0000 0600 1635 0758

MAI MULTE DETALII...

Noul sediu al C.P.R.

Harta: str.Stoian Militaru 71