Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Alegeri 2022

I. GHID organizare Alegeri 2022 foruri de conducere Colegiul Psihologilor din România + documente subsecvente

Cuprinde structurarea etapelor procesului de alegeri pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, raportat la calendarul de alegeri adoptat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România în ședința din data de 26.01.2022 și a termenelor în care se derulează fiecare etapă în parte.

II. Formulare pentru depunerea candidaturilor + conținutul dosarului pentru depunerea candidaturilor + modalitatea de depunere/transmitere a candidaturilor

Cuprinde MODELELE DE CERERI pentru depunerea candidaturilor, reprezentând Anexe ale Procedurii publicată în Monitorul Oficial al României privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, CONȚINUTUL DOSARULUI PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR, raportat la fiecare candidatură în parte și informațiile cu privire la MODALITATEA DE DEPUNERE/TRANSMITERE A CANDIDATURILOR.

III. Comisia pentru alegeri

Cuprinde informații despre Comisia pentru alegeri și comunicările membrilor Comisiei pentru alegeri cu privire la organizarea și derularea procesului de alegeri pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România.

IV. Documente filiale teritoriale (convocatoare, minute de ședințe, hotărâri Comitet filială, etc.)

Cuprinde, pentru fiecare filială teritorială a Colegiului Psihologilor din România, toate documentele comunicate de către președintele filialei și membrii Comitetului filialei și care reprezintă rezultatul organizării și derulării procesului de alegeri pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România în anul 2022. Actualizarea secțiunii se va realiza de fiecare dată când vor fi comunicate din partea filialelor teritoriale noi documente.

V. Legislația specifică procesului de Alegeri 2022 pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România

Cuprinde hotărârile adoptate de către forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România - Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România și Consiliul Colegiului Psihologilor din România pentru organizarea procesului de alegeri din anul 2022.

VI. Liste de alegeri pentru desfășurarea ședințelor Convențiilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

Cuprinde Listele de alegeri pentru fiecare filială teritorială a Colegiului Psihologilor din România - 34 de filiale și, la filialele la care este cazul, Listele suplimentare de alegeri, elaborate în conformitate cu Procedura privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România.

VII. Buletine de vot pentru desfășurarea ședințelor Convențiilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

Cuprinde Buletinele de vot pentru fiecare filială teritorială a Colegiului Psihologilor din România - 34 de filiale, elaborate în conformitate cu Procedura privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, cuprinzând candidații validați de către Comitetele filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, pentru fiecare tip de mandat: președinte filială teritorială + membru în Comitetul filialei teritoriale + reprezentant în Convenția națională + președinte Colegiul Psihologilor din România + membru în comisiile aplicative, Comisia metodologică și Comisia de deontologie și disciplină din cadrul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România.

VIII. Rezultate alegeri Convenții filiale teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România - Procese verbale ale Comisiilor de validare

Cuprinde Procesele verbale ale Comisiilor de validare pentru fiecare filială teritorială a Colegiului Psihologilor din România - 34 de filiale, elaborate în conformitate cu Procedura privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România.

IX. Lista reprezentanților delegați la Convenția națională a Colegiului Psihologilor din România

Cuprinde Lista reprezentanților delegați din partea filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România (34 de filiale) la Convenția națională a Colegiului Psihologilor din România, elaborată în conformitate cu Procedura privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România.

X. Buletin de vot pentru desfășurarea ședinței Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România

Cuprinde Buletinul de vot pentru ședința Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România din data de 28 mai 2022, elaborat în conformitate cu Procedura privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, incluzând candidații validați de către Comisiile de validare organizate la nivelul filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România în cadrul ședințelor Convențiilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, pentru următoarele mandate: președinte Colegiul Psihologilor din România, membru în comisiile aplicative, membru în Comisia metodologică și membru în Comisia de deontologie și disciplină din cadrul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România.

Procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România - Convenția națională a Colegiului Psihologilor din România din data de 28.05.2022