Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Invitație pentru actualizarea Registrului TSA

Stimaţi colegi,

Vă mulțumim pentru implicarea D-voastră în activitatea profesională desfășurată pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist și pentru formarea D-voastră continuă, menită să asigure servicii de calitate, prestate cu responsabilitate și grijă față de toți beneficiarii.

Apreciem în mod deosebit preocuparea D-voastră pentru formarea profesională de specialitate și ne dorim ca toate eforturile depuse în acest sens să fie cunoscute de către potențialii beneficiari ai serviciilor psihologice, de către familiile copiilor cu autism, de către instituțiile statului care, prin subprogramul pentru TSA, sprijină intervenția psihologică din acest domeniu.

Colegiul Psihologilor din România vă adresează rugămintea de a depune, împreună, un efort comun pentru actualizarea Registrului TSA, la rubrica Observații, cu toate formările D-voastră, relevante pentru desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.

Citește mai departe...

PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL FURNIZORILOR DE SERVICII PSIHOLOGICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII PROFESIONALE DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ PENTRU PERSOANELE DIAGNOSTICATE CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST (Registrul TSA)

Procedura de înscriere în "Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist - Registrul TSA" a fost elaborată în conformitate cu Normele privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică (Anexa nr. 1), aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, cu modificările și completările ulterioare, adoptată prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 61 din 07 noiembrie 2021 și actualizată prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 22 din 15 iunie 2023.

Procedura de înscriere în ”Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist - Registrul TSA” implică parcurgerea următoarelor etape

Vă rugăm să descărcați DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE (GDPR), să o tipăriți și, în funcție de situația/situațiile în care vă regăsiți, să o completați, semnați, parafați și ștampilați, astfel:

Declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în ”Registrul TSA” pentru activitatea desfășurată în calitate de psiholog cu drept de liberă practică titular/deținător al unui atestat cu competență titular într-o formă independentă de exercitare a profesiei / psiholog cu drept de liberă practică angajat/deținător al unui atestat cu competență angajat într-o formă independentă de exercitare a profesie

  • Dacă activitatea este desfășurată în forma independentă de exercitare a profesiei (cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie, cabinete asociate), în calitate de psiholog cu drept de liberă practică titular/deținător al unui atestat cu competență titular, declarația pe propria răspundere trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică/deținătorului atestatului cu competență, ștampilată cu ștampila formei independente de exercitare a profesiei și semnată;
  • Dacă activitatea este desfășurată în forma independentă de exercitare a profesiei (cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie, cabinete asociate), în calitate de psiholog cu drept de liberă practică angajat/deținător al unui atestat cu competență angajat, declarația pe propria răspundere trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică angajat/deținătorului atestatului cu competență angajat, parafată cu parafa titularului formei independente de exercitare a profesiei în care psihologul cu drept de liberă practică angajat/deținătorul atestatului cu competență angajat își desfășoară activitatea, ștampilată cu ștampila formei independente de exercitare a profesiei și semnată atât de către psihologul cu drept de liberă practică angajat/deținătorul atestatului cu competență angajat, cât și de către titularul formei independente de exercitare a profesiei.

Declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în ”Registrul TSA” pentru activitatea desfășurată în calitate de psiholog cu drept de liberă practică angajat/deținător al unui atestat cu competență angajat într-o structură de psihologie avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România

  • Dacă activitatea este desfășurată într-o structură de psihologie, în calitate de psiholog cu drept de liberă practică angajat/deținător al unui atestat cu competență angajat, declarația pe propria răspundere trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică angajat/deținătorului atestatului cu competență angajat, ștampilată cu ștampila entității în cadrul căreia funcționează structura de psihologie și semnată atât de către psihologul cu drept de liberă practică angajat/deținătorul atestatului cu competență angajat, cât și de către conducătorul sau reprezentantul legal al entității în cadrul căreia funcționează structura de psihologie.

În formularul de înregistrare va trebui să încărcați imaginea Declarației pe propria răspundere (completată, semnată, parafată și ștampilată): format PDF sau JPEG - imagine scanată sau poză realizată cu telefonul - dimensiune max. 10 MB

În cazul în care aveți dificultăți la completarea și transmiterea acestui formular, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: TSA@copsi.ro;

COMPLETARE FORMULAR PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL TSA

Informații despre deținătorul atestatului de liberă practică

5 cifre

Înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist (Registrul TSA), se poate realiza pentru membrii Colegiului Psihologilor din România care își desfășoară activitatea având calitatea de:

  • TITULAR formă independentă de exercitare a profesiei de psiholog sau
  • ANGAJAT în formă independentă de exercitare a profesiei de psiholog sau
  • ANGAJAT în structură de psihologie sau
  • TITULAR formă independentă de exercitare a profesiei de psiholog și ANGAJAT în structură de psihologie sau
  • ANGAJAT în formă independentă de exercitare a profesiei de psiholog și ANGAJAT în structură de psihologie

Informații despre forma de exercitare a profesiei (CIP / SCPP / Cabinete asociate)

Vă rugăm să selectați fișierul cu imaginea documentului/documentelor. Tipuri de fișiere permise: jpg,jpeg,png,pdf Dimensiune maxima: 10Mb

 

Pentru a face dovada formării profesionale de specialitate, încărcați aici documentul/documentele doveditoare pentru una dintre următoarele trei variante:

1. dovada parcurgerii unui program internațional de formare profesională de lungă durată sau scurtă durată de minimum 40 de ore într-o metodă de intervenție validată științific în TSA, avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România;

sau

2. dovada parcurgerii unui curs de formare profesională continuă avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România de minimum 40 de ore (40 de credite profesionale) în domeniul intervențiilor psihologice validate științific în TSA;

sau

3. dovada experienței profesionale în lucrul cu persoanele diagnosticate cu autism de minim 2 ani, astfel: contract individual de muncă + fișa postului + recomandare de la un specialist în domeniu și/sau recomandare de la un specialist în domeniu pentru psihologii titulari ai unei forme de exercitare a profesiei.

Vă rugăm să selectați fișierul cu imaginea documentului/documentelor. Tipuri de fișiere permise: jpg,jpeg,png,pdf Dimensiune maximă: 10Mb
Vă rugăm să selectați fișierul cu imaginea Declarației pe propria răspundere, completată, semnată, parafată și ștampilată, în conformitate cu detaliile prezentate la secțiunea ”Înregistrare TSA”. Tipuri de fișiere permise: jpg,jpeg,png,pdf Dimensiune maximă: 10Mb

Informații despre structura de psihologie

Vă rugăm să selectați fișierul cu imaginea documentului/documentelor. Tipuri de fișiere permise: jpg,jpeg,png,pdf Dimensiune maxima: 10Mb

 

Pentru a face dovada formării profesionale de specialitate, încărcați aici documentul/documentele doveditoare pentru una dintre următoarele trei variante:

1. dovada parcurgerii unui program internațional de formare profesională de lungă durată sau scurtă durată de minimum 40 de ore într-o metodă de intervenție validată științific în TSA, avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România;

sau

2. dovada parcurgerii unui curs de formare profesională continuă avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România de minimum 40 de ore (40 de credite profesionale) în domeniul intervențiilor psihologice validate științific în TSA;

sau

3. dovada experienței profesionale în lucrul cu persoanele diagnosticate cu autism de minim 2 ani, astfel: contract individual de muncă + fișa postului + recomandare de la un specialist în domeniu și/sau recomandare de la un specialist în domeniu pentru psihologii titulari ai unei forme de exercitare a profesiei.

Vă rugăm să selectați fișierul cu imaginea documentului/documentelor. Tipuri de fișiere permise: jpg,jpeg,png,pdf Dimensiune maximă: 10Mb
Vă rugăm să selectați fișierul cu imaginea Declarației pe propria răspundere, completată, semnată, parafată și ștampilată, în conformitate cu detaliile prezentate la secțiunea ”Înregistrare TSA”. Tipuri de fișiere permise: jpg,jpeg,png,pdf Dimensiune maximă: 10Mb