Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Invitație pentru actualizarea Registrului TSA

Stimaţi colegi,

Vă mulțumim pentru implicarea D-voastră în activitatea profesională desfășurată pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist și pentru formarea D-voastră continuă, menită să asigure servicii de calitate, prestate cu responsabilitate și grijă față de toți beneficiarii.

Apreciem în mod deosebit preocuparea D-voastră pentru formarea profesională de specialitate și ne dorim ca toate eforturile depuse în acest sens să fie cunoscute de către potențialii beneficiari ai serviciilor psihologice, de către familiile copiilor cu autism, de către instituțiile statului care, prin subprogramul pentru TSA, sprijină intervenția psihologică din acest domeniu.

Colegiul Psihologilor din România vă adresează rugămintea de a depune, împreună, un efort comun pentru actualizarea Registrului TSA, la rubrica Observații, cu toate formările D-voastră, relevante pentru desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.

Citește mai departe...

PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL FURNIZORILOR DE SERVICII PSIHOLOGICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII PROFESIONALE DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ PENTRU PERSOANELE DIAGNOSTICATE CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST (Registrul TSA)

Procedura de înscriere în "Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist - Registrul TSA" a fost elaborată în conformitate cu Normele privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică (Anexa nr. 1), aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, cu modificările și completările ulterioare și adoptată prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 61 din 07 noiembrie 2021.

Procedura de înscriere în ”Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist - Registrul TSA” implică parcurgerea următoarelor etape

Vă rugăm să descărcați DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE (GDPR), să o tipăriți, completați, semnați, parafați și ștampilați. Declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în ”Registrul TSA”

  • Dacă activitatea este desfășurată în forma de exercitare a profesiei (cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie, cabinete asociate), în calitate de psiholog titular, declarația pe propria răspundere trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică, ștampilată cu ștampila formei de exercitare a profesiei și semnată;
  • Dacă activitatea este desfășurată în forma de exercitare a profesiei (cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie, cabinete asociate), în calitate de psiholog angajat, declarația pe propria răspundere trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică anagajat, parafată cu parafa titularului formei de exercitare în care psihologului angajat își desfășoară activitatea, ștampilată cu ștampila formei de exercitare a profesiei și semnată atât de către psihologul angajat, cât și de către titularul formei de exercitare a profesiei.

În formularul de înregistrare va trebui să încărcați imaginea declarației de mai sus (completată, semnată, parafată și ștampilată): format PDF sau JPEG - imagine scanată sau poză realizată cu telefonul - dimensiune max. 10 MB

În cazul în care aveți dificultăți la completarea și transmiterea acestui formular, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: TSA@copsi.ro;

COMPLETARE FORMULAR PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL TSA

Informații despre deținătorul atestatului de liberă practică

5 cifre

Informații despre forma de exercitare a profesiei (CIP / SCPP / Cabinete asociate)

Vă rugăm să selectați fișierul cu imaginea documentului/documentelor. Tipuri de fișiere permise: jpg,jpeg,png,pdf Dimensiune maxima: 10Mb

 

Pentru a face dovada formării profesionale de specialitate, încărcați aici documentul/documentele doveditoare pentru una dintre următoarele trei variante:

1. dovada parcurgerii unui program internațional de formare profesională de lungă durată sau scurtă durată de minimum 40 de ore într-o metodă de intervenție validată științific în TSA, avizată de Colegiul Psihologilor din România;

sau

2. dovada parcurgerii unui curs de formare continuă avizat de Colegiul Psihologilor din România de minimum 40 de ore (40 de credite) în domeniul intervențiilor psihologice validate științific în TSA;

sau

3. dovada experienței profesionale în lucrul cu persoanele diagnosticate cu autism de minim 2 ani, astfel: contract individual de muncă + fișa postului + recomandare de la un specialist în domeniu și/sau recomandare de la un specialist în domeniu pentru psihologii titulari ai unei forme de exercitare a profesiei.

Vă rugăm să selectați fișierul cu imaginea documentului/documentelor. Tipuri de fișiere permise: jpg,jpeg,png,pdf Dimensiune maxima: 10Mb
Vă rugăm să selectați fișierul cu imaginea Declarației pe propria răspundere, completată, semnată, parafată și ștampilată. Tipuri de fișiere permise: jpg,jpeg,png,pdf Dimensiune maxima: 10Mb