Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Profesioniștii din Europa mai aproape de organizația noastră

Stimați colegi,

Organizația noastră profesională s-a implicat susținut în ultimii ani pentru a asigura actualizarea platformelor IMI și RegProf, reușind să devenim instituția de reglementare care răspunde promt tuturor solicitărilor, venite din toate colțurile Europei. 

A fost și este o activitate răsplătită cu bucuria pe care o trăiește fiecare psiholog căruia îi sunt recunoscute calificările în Europa, vechimea în profesie acumulată în România și atestatele de liberă practică obținute în România.

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României a Procedurii privind recunoașterea calificărilor profesionale ale cetățenilor statului român, cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, respectiv cetățenilor statelor terțe titulari ai Cărții Albastre a U.E., eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România, Colegiul Psihologilor din România devine instituția de reglementare care va putea recunoaște calificările colegilor noștri români și calificărilor colegilor noștri de alte naționalități, obținute ca urmare a studiilor absolvite în țările Europei și a experienței profesionale dobândite, colegi care vor putea solicita drept de liberă practică de la Colegiul Psihologilor din România.

A fost o muncă de echipă, membrii Comitetului director, alături de juristul și avocații Colegiului Psihologilor din România și cu feedback-ul valoros primit de la Ministerul Educației și Cercetării - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, au elaborat procedura ce ne oferă oportunitatea de a deschide larg poarta organizației noastre spre profesioniștii din Europa.

Mulțumesc tuturor colegilor care au făcut posibil acest proiect!

Cu prețuire,
Ion Dafinoiu

 


 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

Conținutul dosarului privind autorizarea cetăţenilor unui stat membru al U.E., al S.E.E., ai Confederaţiei Elveţiene sau cetăţenii unui stat terţ titulari ai Cărţii Albastre a U.E atestaţi ca psiholog de către autorităţile competente din statul de origine să exercite în România profesia de psiholog cu drept de liberă practică

Cetăţenii unui stat membru al U.E., al S.E.E., ai Confederaţiei Elveţiene sau cetăţenii unui stat terţ titulari ai Cărţii Albastre a U.E atestaţi ca psiholog de către autorităţile competente din statul de origine și care doresc să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică în România, vor transmite Colegiului Psihologilor din România, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dosarul profesional conținând următoarele documente:

 1. O cerere privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România;
 2. Dovada cetăţeniei solicitantului;
 3. O atestare care să certifice faptul că, la momentul eliberării atestării, solicitantul este stabilit legal într-un stat membru în scopul exercitării profesiei de psiholog, că nu îi este interzisă exercitarea acesteia, nici măcar temporar, precum şi că nu există condamnări penale sau vreo suspendare temporară sau definitivă de la exercitarea profesiei;
 4. Dovada atestatului de competenţă profesională sau a titlului de calificare care asigură accesul la profesia de psiholog în statul de origine şi, după caz, atestarea experienţei profesionale a persoanei în cauză, însoţite de dovada calificărilor profesionale în domeniul psihologiei, eliberate de statul de origine, din care să rezulte disciplinele urmate de către solicitant;
 5. Dovada stării de sănătate fizică şi psihică a solicitantului;
 6. Dovada cunoştinţelor de limbă română ale solicitantului pentru nivelul de competenţă lingvistică C1.

Documentul prevăzut la punctul 5 are o valabilitate de 3 luni de la data emiterii acestuia.

Documentele prevăzute la punctele 1 și 6 se vor întocmi în limba română, iar cele prevăzute la punctele 2-5 vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat și transmise astfel Colegiului Psihologilor din România.

În vederea consultării Anexei nr. 4 la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Pshihologilor din România nr. 1/2019 prin care este reglementată Procedura privind recunoaşterea calificărilor profesionale ale cetăţenilor statului român, cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, respectiv cetăţenilor statelor terţe titulari ai Cărţii Albastre a U.E., eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România, avem rugămintea să accesați următorul link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229737.

Descarcă documentul în format pdf.

 


 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

Conținutul dosarului privind autorizarea cetăţenilor unui stat membru al U.E., al S.E.E., ai Confederaţiei Elveţiene sau cetăţenii unui stat terţ titulari ai Cărţii Albastre a U.E care au dobândit în statul de origine o diplomă de licenţă în psihologie şi care doresc să exercite în România profesia de psiholog cu drept de liberă practică

Cetăţenii unui stat membru al U.E., al S.E.E., ai Confederaţiei Elveţiene sau cetăţenii unui stat terţ titulari ai Cărţii Albastre a U.E care au dobândit în statul de origine o diplomă de licenţă în psihologie și care doresc să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică în România, vor transmite Colegiului Psihologilor din România, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dosarul profesional conținând următoarele documente:

 1. O cererea privind recunoaşterea diplomei de licenţă în psihologie obţinute în statul de origine;
 2. Dovada cetăţeniei solicitantului;
 3. Dovada studiilor efectuate de către solicitant în statul membru de origine, respectiv diploma de licenţă în psihologie obţinută de către solicitant în statul membru de origine;
 4. Dovada sănătăţii fizice şi psihice a solicitantului;
 5. Dovada cunoştinţelor de limbă română ale solicitantului.

Documentul prevăzut la punctul 4 are o valabilitate de 3 luni de la data emiterii acestuia.

Documentele prevăzut la punctele 1 și 5 se vor întocmi în limba română, iar cele prevăzute la punctele 2-4 vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat și transmise astfel Colegiului Psihologilor din România.

În vederea consultării Anexei nr. 4 la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Pshihologilor din România nr. 1/2019 prin care este reglementată Procedura privind recunoaşterea calificărilor profesionale ale cetăţenilor statului român, cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, respectiv cetăţenilor statelor terţe titulari ai Cărţii Albastre a U.E., eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România, avem rugămintea să accesați următorul link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229737.

Descarcă documentul în format pdf.

 


 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

Conținutul dosarului profesional pentru exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar şi ocazional, în România

Cetăţenii unui stat membru al U.E., al S.E.E. sau ai Confederaţiei Elveţiene care doresc să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar şi ocazional, în România, vor transmite Colegiului Psihologilor din România, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dosarul profesional conținând următoarele documente:

 1. O declaraţie autentificată de un notar public referitoare la serviciile psihologice pe care le vor presta pe teritoriul României, precum şi la durata prestării acestor servicii;
 2. O cerere privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar şi ocazional, în România;
 3. Dovada cetăţeniei solicitantului;
 4. O atestare care să certifice faptul că, la momentul eliberării atestării, solicitantul este stabilit legal într-un stat membru în scopul exercitării profesiei de psiholog, că nu îi este interzisă exercitarea acesteia, nici măcar temporar, precum şi că nu există condamnări penale sau vreo suspendare temporară sau definitivă de la exercitarea profesiei;
 5. Dovada calificărilor profesionale, respectiv documentele care atestă competenţele profesionale în domeniul psihologiei, eliberate de statul de origine, în copie legalizată;
 6. O declaraţie privind cunoaşterea limbii române.

Documentul prevăzut la punctul 1 precum şi cele prevăzute la punctul 2 și punctul 6 se vor întocmi în limba română, iar cele prevăzute la punctele 3, 4 și 5  vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat și transmise astfel Colegiului Psihologilor din România.

În vederea consultării Anexei nr. 4 la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Pshihologilor din România nr. 1/2019 prin care este reglementată Procedura privind recunoaşterea calificărilor profesionale ale cetăţenilor statului român, cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, respectiv cetăţenilor statelor terţe titulari ai Cărţii Albastre a U.E., eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România, avem rugămintea să accesați următorul link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229737.

Descarcă documentul în format pdf.