Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SUPERVIZORILOR

Prezenta procedură de înscriere în "Registrul supervizorilor" este elaborată în conformitate cu prevederile Art. 74 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România aprobat prin Hotărârea nr. 4/2018 a Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România și în conformitate cu prevederile cuprinse în Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România Nr. 4 din 13.03.2019, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 268 din 09 aprilie 2019.

Procedura de înscriere în "Registrul supervizorilor" implică parcurgerea următoarelor etape (descarcă procedura)

Vă rugăm să descărcați una dintre DECLARAȚIILE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (GDPR), în funcție de situația în care vă regăsiți, să o tipăriți, completați, semnați, parafați și ștampilați, astfel:

Dacă activitatea de supervizare profesională în psihologie se derulează în: cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie sau cabinete asociate, se completează documentul: Declarația pe propria răspundere înregistrare în Registrul supervizorilor – CIP / SCPP / Cabinete asociate
Dacă activitatea de supervizare profesională în psihologie se derulează în cadrul unei asociații formatoare, furnizor de formare profesională înregistrat la Colegiul Psihologilor din România, se completează documentul: Declarația pe propria răspundere înregistrare în Registrul supervizorilor – prin asociații formatoare, furnizori de formare profesională.
În formularul de înregistrare va trebui să încărcați imaginea declarației de mai sus: format PDF sau JPEG - imagine scanată sau poză realizată cu telefonul - dimensiune max. 10 MB

În cazul în care aveți dificultăți la completarea și transmiterea acestui formular, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: inregistrare.supervizor@copsi.ro

COMPLETARE FORMULAR PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL SUPERVIZORILOR

Informații despre deținătorul atestatului de liberă practică

5 cifre

Informații despre forma de exercitare a profesiei (dacă supervizarea se derulează prin CIP / SCPP / Cabinete asociate)

Informații despre asociația formatoare / furnizorul de formare profesională (dacă supervizarea se derulează printr-o asociație înregistrată la Colegiu ca furnizor de formare profesională)

Atașați aici Declarația pe propria răspundere, completată, semnată, parafată și ștampilată.
Tipuri de fișiere permise: jpg,jpeg,png,pdf; Dimensiune maximă: 10Mb
Atașati aici dovada de plată, în conformitate cu Hotărârea Nr. 1 din 15.01.2016 a Consiliului Colegiului Psihologilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 141 din 24.02.2016.
https://lege5.ro/Gratuit/he3dcmzqge/hotararea-nr-1-2016-privind-aprobarea-nivelului-unor-taxe-pentru-acoperirea-costurilor-unor-servicii-prestate-de-catre-colegiul-psihologilor-din-romania
Tipuri de fișiere permise: jpg,jpeg,png,pdf; Dimensiune maximă: 10Mb

Finalizare înregistrare in Registrul supervizorilor