Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 
Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor

 adresa email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Președinte: Pătruț (Radu) Laura Cristina

Vicepreședinte: Hălmăjan (Brihan) Angelica

Secretar: Oprița Radu Mălin

Membri:

  • Mocanu Romeo
  • Sandu (Naidin) Mihaela Luminița
  • Anghel Elena
  • Manolachi Aurora

Secretariat tehnic: Diana Smădoiu
Număr de telefon: 0738.099.715
Interval orar: luni, 08:00 - 12:00; marți - joi, 12:00 - 16:00

Istoricul tuturor interviurilor organizate de comisie (perioada noiembrie 2017 - prezent) pentru schimbarea treptei profesionale poate fi consultat accesând secțiunea Interviuri. Listele conținând programarea candidaților pentru schimbarea treptei profesionale sunt afișate, pentru fiecare ședință a comisiei, pe Prima pagină și la secțiunea Interviuri.

 

Comunicate ale Comisiei MTS

Invitație participare la dezbaterea privind proiectul de modificare a ordinului comun al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Ministerului Sănătății nr.1151/1752/2021, prezentare demersuri întreprinse de Comisia MTS și documente elaborate în atenția Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Stimați colegi,

Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor v-a informat, prin comunicatul transmis în data de 21 octombrie 2022, despre posibilitatea modificării periodicității examenului psihologic pentru siguranța transporturilor, din trei în trei ani, față de anual cum este reglementat în prezent prin ordinul comun al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Ministerului Sănătății nr.1151/1752/2021.

În perioada 21 octombrie 2022 - 28 octombrie 2022, psihologii cu drept de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor și furnizorii de formare profesională care derulează cursuri de formare profesională în specialitatea psihologia transporturilor, au fost invitați să contribuie la demersurile Colegiului Psihologilor din România, prin comunicarea de argumente, date statistice relevante, cercetări, care să susțină menținerea periodicității actuale a examenului psihologic.

Mulțumim tuturor colegilor care au transmis e-mail-uri, puncte de vedere, documente atent elaborate, au reprezentat un real suport pentru elaborarea documentului final pe care îl vom înainta Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Vă invităm în data de 22 noiembrie 2022, începând cu ora 17.00, să participați la ședința Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, pentru a dezbate proiectul de modificare a ordinului comun al MTI-MS nr.1151/1752/2021, pentru a vă prezenta demersurile întreprinse de Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, documentele elaborate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ce vizează proiectul de modificare a ordinului și cele elaborate de către Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor în atenția Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ca urmare a demersului de consultare a comunității profesionale.

Pentru o organizare eficientă a întâlnirii cu D-voastră, vă adresăm rugămintea de a completa informațiile din formularul privind intenția de participare, prin accesarea următorului link:
https://forms.gle/oqAKDjxAih8xPGXc9

Alături de membrii Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, sunt invitați să participe la ședința din data de 22 noiembrie 2022, începând cu ora 17.00, colegii care își desfășoară activitatea în specialitatea psihologia transporturilor, reprezentanții furnizorilor de formare profesională care derulează cursuri de formare profesională în specialitatea psihologia transporturilor, președinții filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, președintele Comisiei metodologice din cadrul Colegiului Psihologilor din România, reprezentantul Colegiului Psihologilor din România la EFPA pentru specialitatea psihologia transporturilor și un reprezentant al casei de avocatură cu care Colegiul Psihologilor din România colaborează, pentru clarificarea aspectelor de legalitate din modificările propuse de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Link-ul de conectare va fi transmis în dimineața zilei de 22 noiembrie 2022.

Vă mulțumim pentru implicare și vă adresăm rugămintea de a disemina acest comunicat către colegii care își doresc să contribuie la acest demers.

Cu colegialitate,
Membrii Comisiei MTS

 

Consultarea comunității profesionale cu privire la posibilitatea modificării periodicității examenului psihologic pentru siguranța transporturilor

Stimați colegi,

Vă transmitem acest e-mail pentru a vă informa cu privire la existența unor discuții, încă neoficiale, dar cu perspective reale de a deveni formale în perioada următoare, cu privire la modificarea periodicității examinărilor psihologice a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, reglementată conform Ordinului comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și ministrului sănătății nr. 1151/17-52/03.09.2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 848 din 6 septembrie 2021.

La Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor au ajuns anumite informații care vizează modificarea periodicității examenului psihologic pentru siguranța transporturilor, din trei în trei ani, față de anual cum este reglementat în prezent.

Am considerat că este oportun să avem o primă reacție promptă, motiv pentru care, în data de 03 octombrie 2022, pe adresa de e-mail a Direcției medicale din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a fost comunicat punctul de vedere al Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor (număr de înregistrare CPR: R 2399/03.10.2022 și număr de înregistrare Direcția medicală: 41263/DM/19.10.2022, comunicat electronic).

Membrii Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor și-au asumat o comunicare onestă cu comunitatea profesională, chiar și în situațiile în care se conturează riscuri pentru organizarea și reglementarea anumitor activități desfășurate de către D-voastră, acestea fiind, de altfel, momentele în care este important să reacționăm unitar, să ne implicăm cu responsabilitatea de care dăm dovadă zi de zi în munca din cabinete și să transmitem un mesaj argumentat, care invită la dialog și consultare instituțiile implicate în elaborarea și modificarea unor acte normative ce vizează exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. Un număr cât mai mare de idei venite din partea comunității profesionale este apreciat și poate contribui la demersul Colegiului Psihologilor din România.

Ieri, 20 octombrie 2022, a avut loc ședința Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, convocată cu scopul de a stabili demersurile Colegiului Psihologilor din România cu privire la aceste posibile inițiative legislative, ședință în cadrul căreia am decis transmiterea prezentului comunicat, cu invitația de a vă alătura demersului membrilor comisiei și de vă exprima punctul de vedere.

Consultarea comunității: În perioada 21.10.2022 - 28.10.2022, până la ora 23.59, așteptăm cu mare interes, pe adresa de e-mail instituțională a Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu reply la acest e-mail, punctele D-voastră de vedere cu privire la:

1. argumentele D-voastră care pot contribui la documentul elaborat de către comisie în atenția Direcției medicale din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - cabinetul ministrului;

2. date statistice relevante care să susțină menținerea periodicității actuale a examenului psihologic pentru siguranța transporturilor, cercetări, etc.

3. serviciile psihologice pe care psihologii cu drept de liberă practică le pot oferi în specialitatea psihologia transporturilor și care, în prezent, nu sunt reglementate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, însă pe care le considerați esențiale pentru creșterea siguranței transporturilor (de exemplu, consiliere pentru siguranța transporturilor, programe de psiho-educație pentru siguranța în trafic, controlul agresivității în trafic, etc.)

Tot în cursul zilei de astăzi vom adresa un mesaj furnizorilor de formare profesională care derulează cursuri de formare profesională în specialitatea psihologia transporturilor, pentru a ne susține în acest demers și vom înștiința Direcția medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - cabinetul ministrului cu privire la consultarea comunității profesionale.

Vă mulțumim pentru implicare și vă adresăm rugămintea de a disemina acest comunicat către colegii care își doresc să contribuie la acest demers.

Cu colegialitate,
Membrii Comisiei MTS

 

Ghiduri de bune practici în specialitățile psihologia muncii și organizațională și psihologia transporturilor

Stimați colegi,

Ne bucurăm să vă putem comunica afișarea pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, secțiunea Comisii, Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, a cinci Ghiduri de bune practici în specialitățile psihologia muncii și organizațională și psihologia transporturilor.

Ghidurile au fost elaborate de către colegi care au făcut parte din mandatul anterior în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, iar până la forma finală au parcurs următoarele etape: 

  • identificarea nevoilor comunității profesionale și stabilirea Ghidurilor de bune practici ce urmau a fi elaborate și a grupurilor de lucru responsabile pentru elaborarea acestora - aprobate în cadrul ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 21 decembrie 2021, cu termen de finalizare luna aprilie 2022;
  • prezentarea Ghidurilor de bune practici elaborate, în cadrul ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 30 aprilie 2022 și aprobarea acestora de către membrii Comitetului director;
  • transmiterea Ghidurilor pentru analiza finală, din punct de vedere juridic - tehnică legislativă și prezentarea corectă și completă a tuturor surselor legislative cuprinse în documente, primirea observațiilor, integrarea acestora și reverificarea formei finale;
  • participarea membrilor grupurilor de lucru la ședința Comisiei MTS din data de 14 iulie 2022, prezentarea Ghidurilor de bune practici și validarea acestora de către membrii Comisiei MTS, în vederea afișării pe site și transmiterii către comunitatea profesională.

Mulțumim colegilor pentru munca depusă și ne dorim ca fiecare psiholog care își desfășoară activitatea în cele două specialități să regăsească informații valoroase în aceste Ghiduri de bune practici, utile pentru activitatea profesională.

Vom integra și în cadrul acestui comunicat link-urile pentru accesarea Ghidurilor de bune practici:

GHID DE BUNE PRACTICI pentru activități de evaluare psihologică și intervenție în psihologia muncii și organizațională; Autori: Delia Vîrgă&Loredana-Ramona Iocșa Pora (vezi/ascunde mesajul autorilor);

GHID DE BUNE PRACTICI în activitatea de supervizare profesională în specialitatea psihologia muncii și organizațională; Autori: Delia Vîrgă&Loredana-Ramona Iocșa Pora (vezi/ascunde mesajul autorilor);

GHID DE BUNE PRACTICI pentru activitățile de evaluare psihologică a conducătorilor auto; Autori: Corneliu Havârneanu&Mihaela Rus (vezi/ascunde mesajul autorilor);

GHID DE BUNE PRACTICI - Recomandări privind evaluarea în psihologia transporturilor; Autori: Constantin Bere&Doina Caxi, în consultare cu: Alina Brehuescu, Ioan Buș, Mihail Gașpar, Doru Munteanu, Viorel Robu (vezi/ascunde mesajul autorilor);

GHID DE BUNE PRACTICI - Activitatea de supervizare profesională în psihologia transporturilor; Autori: Constantin Bere&Doina Caxi, în consultare cu: Alina Brehuescu, Ioan Buș, Mihail Gașpar, Doru Munteanu, Viorel Robu (vezi/ascunde mesajul autorilor).

Vom reveni constant în atenția D-voastră cu detalii despre activitatea Comisiei MTS, toate informațiile de interes putând fi consultate pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, secțiunea dedicată Comisiei MTS și pe pagina de facebook a Comisiilor Colegiului Psihologilor din România: https://www.facebook.com/Comisiile-Colegiului-Psihologilor-din-Rom%C3%A2nia-108510405230903.

Cu colegialitate,
Membrii Comisiei MTS