Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 
Comisia metodologică

 adresa email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Președinte: Havârneanu Eugen Corneliu

Vicepreședinte: Grigoraș (Nicolescu) Mihaela

Secretar: Stan (Borza) Rosana Olimpia

Membri:

  • Cazan Ana-Maria
  • Costescu (Pop) Cristina Anamaria
  • Ion Bogdan Cezar
  • Milcu Marius Eleodor

Secretariat tehnic: Cristina Alexandra Ilisie; Vanessa-Andreea Andronache
Număr de telefon: 0746.738.251; 0733.073.453
Interval orar: luni - joi, 08:00 - 12:00; luni - joi, 12:00 - 16:00

AVIZAREA METODELOR ȘI TEHNICILOR DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ

În vederea avizării metodelor și tehnicilor de evaluare psihologică, membrii Comisiei metodologice recomandă utilizarea unui format de prezentare a documentelor care să ofere posibilitatea unei analize și evaluări pertinente în conformitate cu normele legislative în vigoare.

Opis dosar pentru avizarea metodelor și tehnicilor de evaluare psihologică

 

În atenţia solicitanţilor de aviz pentru probele psihologice standardizate și pentru metodele de asistență/intervenție psihologică

Stimați colegi,

Pentru a facilita și a ușura completarea corectă și completă a documentației profesionale cerute de reglementările profesionale aflate în vigoare, pentru dosarele aferente furnizorilor de formare profesională și pentru cele vizând programele de formare profesională a psihologilor, membrii Comisiei Metodologice, într-un efort colaborativ consistent, au dezvoltat o seamă de modele de realizare a dosarelor profesionale, pentru o optimă elaborare a documentelor de la dosarele pe care le veți avea de depus, în vederea avizării solicitărilor.

Modelele conțin instrucțiuni care sunt menite să orienteze elaborarea și pot fi ajustate conform necesităților dvs., câtă vreme sunt atinse toate punctele și criteriile prevăzute în reglementări și care au fost cuprinse și detaliate pentru o mai mare claritate.

În modele oferite de Comisie au fost cuprinse doar documentele care necesită elaborare și nu fiecare piesă care trebuie depusă la fiecare dosar. Vă rugăm urmăriți cu atenție (!) Anexele corespunzătoare și opisurile din modele.

Pe link-urile de mai jos de comunicat găsiți, puse la dispoziția dvs. în fiecare folder corespunzător unui tip de dosar, documente în format pdf și Word care au fost obiectul efortului comun al Comisiei.

Modelele de realizare a documentelor corespondente dosarelor respective pentru avizare profesională au fost adoptate de către Comisia Metodologică în ședința din data de 27 ianuarie 2023 și validate în ședința Comitetului Director al Colegiului din data de 16 februarie 2023.

Reglementările la care membrii Comisiei Metodologice s-au raportat și care conțin cerințele incluse în modele sunt cuprinse în actele normative în vigoare, în principal în Normele din 18 septembrie 2021 privind educația și formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, adoptate prin Hotărârea Comitetului Director al Colegiului nr. 52 din 18 septembrie 2021, și le puteți consulta pe următorul link:

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/247535 .

Luarea în considerare a acestor modele când realizați documentarea unei cereri de avizare, vă clarifică și vă ușurează și dvs. efortul de elaborare și finalizare a documentației dosarelor și de asemenea anticipăm că va ușura și analiza acestora de către Comisie, scăzând numărul de amânări și solicitări de reveniri pentru completări suplimentare și prin urmare timpul până la obținerea avizelor necesare.

De asemenea vă informăm că, în ședința Comisiei Metodologice din data de 13 ianuarie 2023, s-a aprobat propunerea de preluare pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, a Ghidului pentru furnizare serviciilor psihologice online, ghid elaborat de Cezar Giosan și Cătălina Popoviciu pentru Asociația Psihologilor din România (APR). Preluarea este făcută cu acordul APR și validată de Comitetul Director în ședința din 30.01.2023. Textul Ghidului poate fi accesat în secțiunea din finele paginii Comisiei Metodologice.

Cu deschidere, colegialitate și speranța unei optime colaborări,

Membrii Comisiei Metodologice

 

Modele de realizare a dosarelor profesionale pentru furnizorii de formare profesională

Modelele de realizare a dosarelor pentru furnizorii de formare profesională, elaborate de către membrii Comisiei metodologice detaliază conținutul dosarelor profesionale care trebuie elaborate respectând Anexele 5A-5J, care pot fi accesate AICI.

În modele oferite de Comisie au fost cuprinse doar documentele care necesită elaborare și nu fiecare piesă care trebuie depusă la fiecare dosar. Vă rugăm urmăriți cu atenție Anexele corespunzătoare și opisurile din modele.

1. Model Dosar pentru avizarea programelor de formare profesională de lungă durată - conform cu ANEXELE 5A-5B-5C

2. Model Dosar pentru avizarea programelor de formare profesională continuă cu caracter repetitiv, de durată variabilă - conform cu ANEXA 5D

3. Model Dosar pentru avizarea programelor de formare profesională continuă cu caracter unic - școli de vară - conform cu ANEXA 5E

4. Model Dosar pentru avizarea programelor de formare profesională continuă cu caracter unic - conferințe științifice etc. - conform cu ANEXA 5F

5. Model Dosar pentru avizarea programelor de formare profesională continuă cu caracter unic, de durată foarte redusă - conform cu ANEXA 5G

6. Model Dosar pentru recunoașterea programelor de studii universitare de masterat și postuniversitare - conform cu ANEXA 5H

7. Model Dosar pentru înregistrarea furnizorilor de formare profesională - conform cu ANEXA 5I

8. Model Dosar pentru înregistrarea furnizorului de formare profesională - instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale - conform cu ANEXA 5J

 

În atenţia solicitanţilor de aviz pentru probele psihologice standardizate

DOCUMENTE UTILE:

 

Invitație pentru înaintarea dosarelor profesionale privind avizarea metodelor de asistență/intervenție psihologică

Stimaţi colegi,

Vă transmitem, din partea membrilor Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România, invitația de a înainta, în atenția Comisiei metodologice, dosarele profesionale pentru avizarea metodelor de asistență/intervenție psihologică pentru care considerați oportun acest demers.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, anexăm prezentei invitații Partea a treia din Normele de aplicare, respectiv: AVIZAREA METODELOR DE ASISTENȚĂ/INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ cuprinsă în Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 3 din 24 noiembrie 2018 pentru aprobarea Normelor de avizare ale metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 203 din 14 martie 2019.

Citește mai departe...

 

Ghiduri de bune practici

Ghid pentru furnizarea serviciilor psihologice online (telepsihologia) - APR 2022

Referința corectă către acest document:

Giosan, C. & Popoviciu, C. (2022). Ghid pentru furnizarea serviciilor psihologice online. București: APR.