Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

logo APRlogo COPSI cu R

 

 

 

 

Sumar ghid GDPR

 

Stimați psihologi,

 

În data de 25 mai 2018 intră în vigoare, la nivelul întregii Uniuni Europene, noile norme ale Regulamentului General Pentru Protecția Datelor Personale (GDPR) EU 2016/679.

Deoarece majoritatea, dacă nu chiar întreaga noastră comunitate, prelucrează datele personale ale clienților, fie numai prin înregistrarea unor date personale în fișa de anamneză ori prin aplicarea unor probe psihologice, Colegiul Psihologilor din România împreună cu Asociația Psihologilor din Romania au demarat un proiect cu scopul de a informa psihologii despre modul în care noul regulament va afecta activitatea noastră a tuturor, de a oferi servicii de psihologie.

În cadrul acestui proiect am încercat să răspundem la câteva întrebări practice pentru psihologi, mai exact cum afectează prevederile acestui regulament pe psihologi în relația cu: (a) clienții lorpersoane fizice, beneficiarii direcți ai serviciilor de psihologie; (b) clienții lor – persoane juridice, beneficiarii contractuali, cei care pot solicita cabinetelor să presteze anumită activități de psihologie; (c) partenerii comerciali – cum ar fi furnizorii de teste psihologice, băncile cu care lucrează etc.; (d) proprii angajați, dacă este cazul; (e) autoritatea publică de monitorizare și supraveghere.

Dintre modificările obligatorii survenite odată cu intrarea în vigoare a GDPR am ales să prezentăm în acest sumar sintetic zece măsuri obligatorii de avut în vedere:

 • să cunoască situațiile în care trebuie să se supună regulilor privind prelucrarea datelor personale (din analiza noastră, aproape în toate cazurile, fiind anumite situații excepționale în care acestea nu se impun) și care sunt temeiurilor legale pentru a face asemenea prelucrări;.
 • cerința ca psihologul să-și modifice semnificativ formularul de informare și consimțire dat clientului – persoană fizică, în conformitate cu prevederile GDPR; aceasta poate presupune, implicit, mici modificări și în contractul de prestări servicii dintre părți;
 • cerința ca psihologul să solicite modificarea unor clauze contractuale în relația cu clienții lor – persoane juridice, modificările fiind menite să asigure o prelucrare a datelor onestă; printre aceste modificări se regăsește responsabilitatea persoanei juridice de a informa și obține consimțământul persoanelor pentru care plătește serviciile psihologice;
 • cerința ca psihologul să obțină modificarea unor clauze contractuale în relația cu partenerii săi comerciali (de exemplu, furnizorii de teste);
 • cerința ca psihologul să introducă anumite modificări în contractul individual de muncă al angajaților săi, în același scop al protecției datelor colectate;
 • cerința ca psihologul să țină evidența operațiunilor de prelucrare a datelor personale efectuate în cabinetul său;
 • cerința ca psihologul să cunoască noile drepturi ale clienților săi privind protecția datelor personale și să instituie mecanisme interne prin care să asigure asemenea drepturi și să răspundă la eventualele solicitări venite din partea clienților săi;
 • cerința ca psihologul să cunoască în ce condiții poate împuternici un partener comercial (de exemplu, furnizor de teste cu cotare online), pentru a prelucra date personale ale clienților săi;
 • cerința ca psihologul să cunoască cum trebuie să procedeze atunci când apar încălcări în prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • cerința ca psihologul să analizeze situația cabinetului său și să decidă dacă are nevoie să desemneze un responsabil cu protecția datelor personale (ca angajat sau ca serviciu externalizat);

Pentru a veni în sprijinul Dvs., Colegiul Psihologilor din România și Asociația Psihologilor din România vă oferă un kit cu documente menit să clarifice toate aceste modificări ce apar odată cu intrarea în vigoare a GDPR. De exemplu, în cadrul acestui kit veți găsi un model general privind formularul de informare și consimțire pe care l-ați putea aplica în relație cu clienții Dvs. De asemenea, veți regăsi recomandări privind registrul de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care va trebui să-l introduceți.

Important de reținut

Informațiile incluse în prezentul kit au caracter informativ și se bazează pe legislația în vigoare la momentul întocmirii kitului. Toate aspectele dezbătute sunt simple recomandări și nu reprezintă o opinie juridică individualizată.

Kitul pus la dispoziție de Colegiul Psihologilor din România împreună cu Asociația Psihologilor din România este structurat în două secțiuni:

 • un ghid pentru psihologi, ca document de referință generală ce are rolul de a sublinia principiile GDPR;
 • instrumente de lucru pentru psihologi (ex. formulare de informare și consimțire).

Vă mulțumim că sunteți alături de noi și sperăm că aceste informații vă vor fi utile!

 

 

Președinte, Colegiul Psihologilor din România       

Prof.univ.dr. Ion Dafinoiu

Președinte, Asociația Psihologilor din România

Prof.univ.dr. Daniel David


 

Opisul cu structura și conținuturile kitului

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ GENERALĂ

1.ghid_GDPR_colegiul_psihologilor23052018.docx

Ghid cu informații generale despre GDPR și exemple de cum se aplică în cazul psihologilor.

2. todo_psihologi.pdf

Acțiuni ale psihologilor din punct de vedere GDPR.

3. psiholog_persoana_imputernicita.pdf

Infografic ce reprezintă obligativitatea companiei de a obține consimțământul clientului care se dorește a fi trimis la evaluare / testare. De asemenea reprezintă obligativitatea psihologului de a completa contractul pe care îl are cu compania cu clauze care să oblige compania să obțină acest consimțământ.

4.psiholog_operator_date_cu_caracter_personal.pdf

Infografic ce reprezintă obligativitatea psihologului de a obține consimțământul clientului care sosește în cabine pentru evaluare / testare.

INSTRUMENTE DE LUCRU

1.Model_general_consimtamant.docx

Recomandare de formular de informare și consimțământ cu explicații. Din acest model general pot fi particularizate formulare specifice pentru nevoile Dvs.

2.companie_formular_consimtire_psiholog_testare_offline prelucrari offline si online_18_ani.docx

Formular particularizat pentru beneficiari de servicii de psihologie în baza unui contract cu o persoană juridică (ex. companie, policlinică de medicina muncii etc.) cu date personale prelucrate atât offline, cât și online.

3.companie_formular_consimtire_psiholog_testare_offline prelucrari_offlineonly_18_ani.docx

Formular particularizat pentru beneficiari de servicii de psihologie în baza unui contract cu o persoană juridică (ex. companie, policlinică de medicina muncii etc.) cu date personale prelucrate doar offline.

4.formular_consimtire_psiholog_testare_offline prelucrări offline si online_18_ani.docx

Formular particularizat pentru beneficiari direcți de servicii de psihologie (contract cu persoane fizice), cu date personale prelucrate atât offline, cât și online.

5.formular_consimtire_psiholog_testare_offline prelucrari_offlineonly_18_ani.docx

Formular particularizat pentru beneficiari direcți de servicii de psihologie (contract cu persoane fizice), cu date personale prelucrate doar offline.

6.companie_formular_consimtire_psiholog_testare_offline prelucrari offline si online_18_ani_minor.docx

Formular particularizat pentru beneficiari minori de servicii de psihologie (contract cu persoane fizice), cu date personale prelucrate, atât online, cât și offline.

7. recomandari_registru_de_prelucrare.docx

Recomandări privind completarea registrului de prelucrare a datelor cu caracter personal.

8. recomandari_contracte_angajați.docx

Recomandări privind completarea contractului individual de muncă în cazul prelucrării de date cu caracter personal.

9.recomandari_contract_psiholog_persoana_imputernicita.docx

Recomandări privind completarea contractului dintre psiholog și companii în cazul în care acesta este persoană împuternicită.