Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Mod utilizare Big Five©plus

Date de identificare a probei

1. Denumirea probei: Inventarul de personalitate Big Five©plus

2. Acronim: Big Five©plus

3. Autor:  CONSTANTIN Ticu

4. Autorul traducerii şi adaptării versiunii românești: nu este cazul (probă autohtonă)

5. Descrierea în maxim 15 cuvinte a scopului probei:

Big Five©plus oferă un screening complet al personalităţii în context clinic, organizațional, securității și educațional.

6. Versiuni avizate: Big Five©plus

7. Forme paralele existente: -

8. Manualul testului: 192 de pagini, format electronic; contact Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

9. Licență de producere și distribuire pentru România:

CONSTANTIN Ticu PFA, str. Şoseaua Arcu, nr 33, Bloc CL5A, tr II., ap. 29 IAŞI, 700134, telefon: 0744 643467, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

10. Date de contact ale distribuitorului (adresă, telefon/fax, link către pagina de net):

SC Expert Network SRL, cu sediul în Iaşi, str. Barbu Lăutaru nr.11, Romania,

telefon/fax: +40 (332) 808 044, http://www.expertnetwork.ro/

11. Copyright: CONSTANTIN Ticu

12. Preț avizat de către CPR:  

Licențiere/ formare în utilizarea Big Five©plus: - 50 de euro (10 de ore de formare), incluzând Manualul Big Five©plus , cont și parolă de acces pentru aplicația online.

După licențiere, utilizatorii pot alege între mai multe variante de lucru:

  • abonament anual – între 10 și 990 euro (în funcție de specificul abonamentului);

  • sistem pre pay – între 0,5 și 5 euro per evaluare (în funcție de numărul de evaluări plătite);

Aceste preturi includ TVA. Prețurilor per adminstrare li se pot aplica și alte reduceri în funcție de valoarea comenzii. Detalii suplimentare vor fi găsite la www.psihoprofile.ro

13. Cuvinte cheie:

Big Five Model, evaluarea personalității, probă românească (autohtonă), context clinic, organizațional, securitate sau educațional.


Date despre tipul de aviz acordat și modul de utilizare

 

1. Tip aviz acordat: aviz pe perioada nedeterminată

2. Anul în care a fost acordat avizul: 2019

3. Domenii de utilizare:

psihologie clinică, consiliere psihologică, psihologia muncii și organizațională, psihologia transporturilor și psihologia aplicată în servicii; psihologie educațională, consiliere școlară şi vocațională, psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

4. Scopul utilizării:

screening; clasificare/diagnostic; descriere/ planificarea intervențiilor; monitorizare.

 

5.Utilizatori:

psihologi licențiați în conformitate cu regulile Colegiului Psihologilor din România.

6. Caracteristici psihice măsurate:

Inventarul de personalitate Big Five©plus este construit în România, după Five Factor Model, fiind definit și calibrat în acord cu modul de a gândi și acționa a românilor. Inventarul de personalitate permite radiografierea aspectelor definitorii ale întregii personalități, prin intermediul 5 meta-factori (extraversiune, agreabilitate, nevrozism, conștiinciozitate, deschidere) și a 30 de factori de personalitate (câte 6 factori pentru fiecare dintre cele 5 dimensiuni principale). Acuratețea profilului final este evaluată prin intermediul a 4 scale de control: răspunsuri random (inconsistență), polarizare, distorsiune pozitivă și distorsiune negativă. Big Five©plus permite generarea unor Rapoarte de evaluare a celor 35 de dimensiuni ale personalității iar prin Rapoarte de consiliere oferă informații și descrieri utile în consilierea persoanelor evaluate indiferent de contextul evaluării (clinic organizațional, securitate sau educațional).

7. Modul de utilizare:

7.1. Grup țintă:

Inventarul de personalitate Big Five©plus se adresează publicului larg, începând cu vârsta de 16 ani.

7.2. Durata medie de aplicare:

Big Five©plus se aplică fără limită de timp, fiecare persoană evaluată putând lucra în propriul său ritm. Durata medie de completare a probei este de 35 minute.

7.3. Modalități de aplicare:

Inventarul de personalitate Big Five©plus poate fi administrat atât în variantă electronică (on-line) cât și în variantă imprimată (creion-hârtie), în funcție de contextul evaluării și de preferința exprimată de persoana evaluată.

Completarea on-line a probei se poate realiza în mai multe etape, platforma web pe care este integrată proba (PsihoProfile; www.psihoprofile.ro) asigurând salvarea în timp real a datelor înregistrate (a răspunsurilor bifate) și reactivând chestionarul la ultima întrebare completată, în situația în care evaluarea este întreruptă accidental sau din motive personale.

Administrarea creion-hârtie presupune imprimarea Chestionarului Big Five©plus (disponibil în varianta PDF), oferirea spre completare persoanelor vizate, cu respectarea condițiilor definite de normele naționale și internaționale de testare/ evaluare psihologică (APA, & NCME, 1999; APA, 2010) și înregistrarea răspunsurilor bifate în PsihoProfile.

În ambele variante, completare creion-hârtie sau online, utilizatorul are nevoie de acces la internet pentru a cota și a genera rapoartele, în baza unei identificări prealabile cu un nume de utilizator și parolă.

7.4. Condiții de aplicare:

Big Five©plus poate fi administrat individual sau în grup. Mediul testării ar trebui să aibă iluminare adecvată, să fie lipsit de stimuli ce ar putea distrage atenția subiectului și ar trebui să protejeze confidențialitatea examinatului. Pentru acele persoane care, din motive de sănătate ori din alte cauze, nu sunt dispuse să completeze proba și care, din acest motiv, s-ar putea să nu fie capabili să dea răspunsuri valide, testarea ar trebui amânată pentru o dată ulterioară sau revocată.

7.5. Scorarea

Scorarea Big Five©plus se face online, automat pentru completarea electronică a chestionarului sau după introducerea datelor de pe chestionarul imprimat și completat. Pentru cotarea variantei imprimate a răspunsurilor Big Five©plus, utilizatorul trebuie mai întâi se acceseze adresa www.psihoprofile.ro (introducând numele de utilizator și parola aferente licenței de utilizator) după care să înregistreze informațiile obligatorii (gen, vârstă, studii etc.) referitoare la persoana evaluata.

7.6. Durata de scorare:

Scorarea electronică se realizează instantaneu. Durata de introducere a datelor de pe chestionarul imprimat și completat este în jurul a 10 minute per aplicare.

7.7. Rapoarte:

Rapoartele sunt generate automat de PsihoProfile,în urma scorării electronice.Utilizatorii pot genera două tipuri de rapoarte:

  • Raportul de evaluare Big Five©plus 

  • Raportul de consiliere Big Five©plus

Raportul de evaluare Big Five©plus conține: copertă, cuprins, descriere succintă inventar, un profil sintetic (prezentarea grafică, sintetică, a valorilor obținute de persoana evaluată la fiecare dintre cele 35 de dimensiuni evaluate), 4 indicatori de distorsiune a răspunsurilor, descrieri a unor caracteristici dominante a persoanei evaluate (listarea unor descrieri succinte pentru dimensiunile la care se înregistrează scoruri extreme), indicatori statistici și un spațiu pentru formularea concluziilor finale.

Raportul de consiliere Big Five©plus conține în plus secțiunea sugestii de consiliere – oferind o listă cu sugestii sau descrieri succinte a unor direcții de acțiune pe care le-ar putea urma clientul pentru a reduce sau contracara dezavantajele sau dificultățile asociate unor dominate ale personalității (doar pentru factorii la care se obțin valori extreme la evaluarea psihologică).

Rapoartele de evaluare cât și cele de consiliere oferă informații și descrieri utile în evaluarea și consilierea persoanelor indiferent de contextul evaluării (organizațional, clinic, de securitate sau educațional), Inventarul de personalitate Big Five©plus fiind o proba psihologică aplicabilă în diferite situații de evaluare și consiliere,

7.8. Detalii suplimentare și despre cursuri formative în utilizarea şi interpretarea probei:

CONSTANTIN Ticu & SC Expert Network SRL pot furniza, la cerere, stagii de formare pentru utilizarea Big Five©plus. Mai mult informații legate de înscrierea, programarea și organizarea cursurilor de formare: telefon: 0744 643467, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..