Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Date de identificare a probei

1.Denumirea probei: Inventarul de Evaluare a Tulburărilor de Personalitate

2. Acronim: ETPduo

3. Autori: Constantin Ticu

4. Autorul traducerii şi adaptării versiunii româneşti: nu este cazul (probă autohtonă)

5. Descrierea în maxim 15 cuvinte a scopului: ETPduo oferă o evaluare a tendințelor sau a structurării unor tulburări de personalitate (în acord cu ICD-10 și DSM-5) și a unor manifestări de tip anxios și depresiv.

6. Versiuni avizate: ETPduo

7. Forme paralele existente / Alte versiuni: nu este cazul

8. Manualul testului (număr de pagini; editura; an; versiuni test): Inventarul de Evaluare a Tulburărilor de Personalitate - ETPduo. Manual de utilizare, 115 de pagini, format electronic; contact Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

9. Licenţa de distribuire pentru România / Dreptul de utilizare în România: CONSTANTIN Ticu, str. Șoseaua Arcu, nr 33, Bloc CL5A, tr II., ap. 29 IAŞI, 700134, telefon: 0744 643467, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

10. Date de contact ale distribuitorului: SC Expert Network SRL, loc Iași, str. Barbu Lăutaru nr.11, Romania, telefon/fax: +40 (332) 808 044, http://www.expertnetwork.ro

11. Copyright: CONSTANTIN Ticu

12. Preț avizat de către CPR:

În momentul depunerii dosarului de acreditare, costul pentru realizare a unei evaluări cu ajutorul ETPduo este „10 credite PsihoProfile” (cca. 5 Lei; 10 credite = 1 euro), indiferent de modalitatea de administrare a inventarului – creion-hârtie sau online. Nu există alte costuri de administrare (costuri periodice suplimentare). Costurile pot fi reactualizate și intră în vigoare după 30 de zile de la data anunțării modificărilor făcute în secțiunea ”Instrumente și credite” a platformei PsihoProfile (versiunea publică: https://www.psihoprofile.ro/Public/Guide/InstrumentsCredits). Aceste preturi includ TVA. Prețurilor per administrare li se pot aplica și alte reduceri în funcție de valoarea comenzii. Detalii suplimentare vor fi găsite la www.psihoprofile.ro

13. Cuvinte cheie (maxim 5): tulburări de personalitate; evaluare psihologică; tendințe disfuncționale, rapoarte de evaluare și consiliere; context clinic, organizațional, securitate sau educațional.

Date despre tipul de aviz acordat și modul de utilizare

1. Tip aviz acordat: aviz pe perioadă nedeterminată

2. Anul în care a fost acordată rezoluția: 2023

3. Caracteristici tehnice (calificative/punctaje acordate de către CM în procesul de analiză): FOARTE BINE

Proprietățile psihometrice ale Inventarului de Evaluare a Tulburărilor de Personalitate (ETPduo), atât în ceea ce privește consistența internă a scalelor, a fidelității test-retest sau a validității factoriale a celor 13 scale care compun instrumentul, cât și a validității de construct (convergentă și divergentă) sau a validității de criteriu, confirmă faptul că acest instrument poate fi folosit cu încredere pentru evaluarea tendințelor spre o anumite tulburări de personalitate sau pentru formularea unui diagnostic preliminar (în cazul în care tulburarea de personalitate este bine conturată pe scalele Rapoartelor ETPduo).
Etalonul ETPduo pentru ultima versiune a chestionarului, a fost construit pe baza unui eșantionul normativ (pe cote) care a inclus 1 673 de evaluări și a respectat structura populației generale (în acord cu datele furnizate de Institutul Național de Statistică), în funcție de variabilele gen, vârstă și studii luate în considerare simultan. Diferențele semnificative statistic identificate între bărbați și femei sau asocierea dintre vârstă și scorurile la cele 13 scale ale Inventarului ETPduo (similare celor din studii similare realizate la nivel internațional) au fost luate în calcul realizându-se o etalonare a instrumentului în funcție de gen și de vârstă (10 seturi de etaloane).

4. Domenii de utilizare / aplicabilitate (se completează de către CM pe baza propunerilor solicitantului şi a analizei efectuate): psihologie clinică, consiliere psihologică, psihologia muncii și organizațională, psihologia transporturilor și psihologia aplicată în servicii; psihologie educațională, consiliere școlară şi vocațională, psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

5. Scopul utilizării (se completează de către CM pe baza propunerilor solicitantului şi a analizei efectuate): screening; clasificare/diagnostic; descriere/ planificarea intervențiilor; monitorizare.

6. Utilizatori, competențe și trepte de specializare: psihologi licențiați în conformitate cu regulile Colegiului Psihologilor din România.

7. Caracteristici psihice măsurate / optimizate:
Inventarul ETPduo (Evaluarea Tulburărilor de Personalitate) este un instrument de evaluare a tendințelor/ tulburărilor de personalitate (dezvoltări dizarmonice ale personalității) din perspectiva a două modele concurente (”duo”) în diagnostic: DSM-5 si ICD-10 (Constantin & Nicuță, 2022). Chestionarul ETPduo conține 127 de itemi (+ 4 itemi de control în versiunea online), câte 10 itemi pentru fiecare dintre dimensiunile/ tulburările de personalitate, similar definite în cele două sisteme de evaluare (paranoidă, schizoidă, histrionică, dependentă, borderline, antisocială / disocială, evitantă / anxioasă, obsesiv compulsivă / anankastă) și pentru cele două tulburări de personalitate care se regăsesc doar în DSM 5 (narcisistă și schizotipală). În plus inventarul mai conține două scale suplimentare – depresie și anxietate – și două scale de control, una pentru ”răspunsurile inconsistente”/ ”random” și o alta pentru ”efectul de contaminare”/ potențial disfuncțional cumulat. Studiile de calibrare și validare a Inventarului ETPduo au cumulat peste 30 000 de evaluări, etalonul final fiind calibrat pe un eșantion normativ pe cote format din 1 673 persoane.

8. Modul de utilizare:

8.1. Inventarul de Evaluare a Tulburărilor de Personalitate ETPduo se adresează publicului larg, începând cu vârsta de 16 ani.

8.2. Durata medie de aplicare a metodei sau tehnicii de evaluare sau asistență psihologică: Inventarul ETPduo se aplică fără limită de timp, fiecare persoană evaluată putând lucra în propriul său ritm. Durata medie de completare a probei este de 20 minute.

8.3. Modalităţi de aplicare: Inventarul ETPduo poate fi administrat atât în variantă electronică (on-line) cât și în variantă imprimată (creion-hârtie), în funcție de contextul evaluării și de preferința exprimată de persoana evaluată.
Completarea on-line a probei se poate realiza în mai multe etape, platforma web pe care este integrată proba (PsihoProfile; www.psihoprofile.ro) asigurând salvarea în timp real a datelor înregistrate (a răspunsurilor bifate) și reactivând chestionarul la ultima întrebare completată, în situația în care evaluarea este întreruptă accidental sau din motive personale. Administrarea creion-hârtie presupune imprimarea Chestionarului ETPduo (disponibil în varianta PDF), oferirea spre completare persoanelor vizate, cu respectarea condițiilor definite de normele naționale și internaționale de testare/ evaluare psihologică (APA, & NCME, 1999; APA, 2010) și înregistrarea răspunsurilor bifate în PsihoProfile.
În ambele variante, completare creion-hârtie sau online, utilizatorul are nevoie de acces la internet pentru a cota și a genera rapoartele, în baza unei identificări prealabile cu un nume de utilizator și parolă.

8.4. Condiţii de aplicare: Inventarul ETPduo poate fi administrat individual sau în grup. Mediul testării ar trebui să aibă iluminare adecvată, să fie lipsit de stimuli ce ar putea distrage atenția subiectului și ar trebui să protejeze confidențialitatea examinatului. Pentru acele persoane care, din motive de sănătate ori din alte cauze, nu sunt dispuse să completeze proba și care, din acest motiv, s-ar putea să nu fie capabili să dea răspunsuri valide, testarea ar trebui amânată pentru o dată ulterioară sau revocată.

8.5. Modalități de cotare: Cotarea Inventarului ETPduo se face online, automat pentru completarea electronică a chestionarului sau după introducerea datelor de pe chestionarul imprimat și completat. Pentru cotarea variantei imprimate a răspunsurilor ETPduo, utilizatorul trebuie mai întâi se acceseze adresa www.psihoprofile.ro (introducând numele de utilizator și parola aferente licenței de utilizator) după care să înregistreze informațiile obligatorii (gen, vârstă, studii etc.) referitoare la persoana evaluata.

8.6. Durata de cotare: Cotarea electronică se realizează instantaneu. Durata de introducere a datelor de pe chestionarul imprimat și completat este în jurul a 10 minute per aplicare.

8.7. Rapoarte generate pe calculator: dacă da, ce fel de indicatori sunt generaţi
Rapoartele sunt generate automat de PsihoProfile, în urma cotării electronice. Utilizatorii pot genera două tipuri de rapoarte:

  • Raportul de evaluare ETPduo
  • Raportul de consiliere ETPduo

Raportul de evaluare ETPduo conține: copertă, cuprins, descriere succintă a instrumentului, profilul sintetic (prezentarea grafică, sintetică, a valorilor obținute de persoana evaluată la fiecare dintre cele 13 dimensiuni evaluate), 2 indicatori de distorsiune a răspunsurilor, descrieri a unor caracteristici dominante a persoanei evaluate (listarea unor descrieri succinte pentru dimensiunile la care se înregistrează scoruri extreme), indicatori statistici și un spațiu pentru formularea concluziilor finale.
Raportul de consiliere ETPduo conține în plus secțiunea sugestii de consiliere – oferind o listă cu sugestii sau descrieri succinte a unor direcții de acțiune pe care le-ar putea urma clientul pentru a reduce sau contracara dezavantajele sau dificultățile asociate unor tendințe/ tulburări de personalitate (doar pentru dimensiunile la care se obțin valori mari extreme la evaluarea psihologică).
Rapoartele de evaluare cât și cele de consiliere oferă informații și descrieri utile în evaluarea și consilierea persoanelor indiferent de contextul evaluării (organizațional, clinic, de securitate sau educațional), Inventarul de Evaluare a Tulburărilor de Personalitate ETPduo fiind o proba psihologică aplicabilă în diferite situații de evaluare și consiliere.

8.8. Detalii despre cursuri de formare în metoda sau tehnica de evaluare psihologică: Pentru a obține Licența de utilizare și Contractul de utilizator pentru folosirea Inventarul de Evaluare a Tulburărilor de Personalitate ETPduo, în acord cu normele care solicită o formare minimală în utilizarea unui instrumet psihologic de evaluare, psihologii trebuie să urmeze cursul online ”Evaluarea personalității – de la normalitate la patologie” (https://psihoprofiles.thinkific.com/courses/EPNP1), curs online (pre-înregistrat) format din 40 prelegeri video, grile de autoevaluare, aplicații practice și acces la alte resurse suplimentare (link-uri web). Cursul este creditate cu 40 de credite, recunoscute de toate comisiile C.P.R.
Mai multe informații legate de înscrierea, programarea și organizarea cursurilor de formare se pot obține și la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

9. Observaţii (se completează de către CM dacă este cazul): nu este cazul