Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 01 februarie 2024

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 01 februarie 2024:

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 7 din 01.02.2024 privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia metodologică

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 8 din 01.02.2024 privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicat ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - 01 februarie 2024

Proces verbal ședință CD - 01 februarie 2024

NR. 3. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 01.02.2024 - EMISĂ ÎN 19.01.2024 ȘI ORDINEA DE ZI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia metodologică

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică pe baza declarațiilor/cererilor transmise de către petenți

Procesele verbale aferente ședințelor Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie, Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei metodologice ce conține rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România; Cererile/declarațiile transmise de către petenți vizând renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal/informații confidențiale pentru care nu există acordul petenților să fie făcute publice.