Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ”DIN GRIJĂ PENTRU COPII”

Procedura de înscriere în ”Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - Din grijă pentru copii” a fost elaborată având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - ”Din grijă pentru copii”, precum și dispozițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare și adoptată prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 60 din 07 noiembrie 2021.

Procedura de înscriere în ”Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - Din grijă pentru copii” implică parcurgerea următoarelor etape

Vă rugăm să descărcați DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE (GDPR), să o tipăriți, completați, semnați, parafați și ștampilați. Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea în Registrul ”Din grijă pentru copii”

  • Dacă activitatea este desfășurată în forma de exercitare a profesiei (cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie, cabinete asociate), în calitate de psiholog titular, declarația pe propria răspundere trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică, ștampilată cu ștampila formei de exercitare a profesiei și semnată;
  • Dacă activitatea este desfășurată în forma de exercitare a profesiei (cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie, cabinete asociate), în calitate de psiholog angajat, declarația pe propria răspundere trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică angajat, parafată cu parafa titularului formei de exercitare în care psihologul angajat își desfășoară activitatea, ștampilată cu ștampila formei de exercitare a profesiei și semnată atât de către psihologul angajat, cât și de către titularul formei de exercitare a profesiei.

În formularul de înregistrare va trebui să încărcați imaginea declarației de mai sus (completată, semnată, parafată și ștampilată): format PDF sau JPEG - imagine scanată sau poză realizată cu telefonul - dimensiune max. 10 MB

În cazul în care aveți dificultăți la completarea și transmiterea acestui formular, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: dingrijapentrucopii@copsi.ro

COMPLETARE FORMULAR PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL
”DIN GRIJĂ PENTRU COPII”

Informații despre psihologul cu drept de liberă practică

5 cifre

Informații despre forma de exercitare a profesiei (Cabinet individual de psihologie / Societate civilă profesională de psihologie / Cabinete asociate)

Atașați aici Declarația pe propria răspundere, completată, semnată, parafată și ștampilată. Tipuri de fișiere permise: jpg,jpeg,png,pdf; Dimensiune maximă: 10Mb